Płyty, cięcie, oklejanie

Płyty meblowe na wymiar

Ofer­u­jemy całą paletę płyt laminowanych w for­ma­cie 2800×2070 mm, pro­fesjon­alne cię­cie płyt na wymiar oraz usługi towarzyszące:

Cię­cie płyt

 • cię­cie płyt
 • cię­cie płyt po skosie,
 • fre­zowanie płyt, blatów,
 • wierce­nie otworów pod zawiasy,
 • okle­janie PCV płyt laminowanych oraz blatów,
 • wyci­nanie niety­powych krawędzi (łuków, skosów),
 • cię­cie i okle­janie z powier­zonego materiału,
 • obróbka płyt i blatów zaku­pi­onych u nas,
 • inne niety­powe zamówienia.
 • najwyższa jakość cię­cia na pile panelowej
 • nowe maszyny, ostre cięcie
 • cena 1,23 zł/​mb
 • krótki ter­min realizacji
 • atrak­cyjne rabaty dla stałych klientów

Jeśli masz pomysł na własne meble, przyjdź. Pomożemy, doradz­imy, pod­powiemy. Warto sko­rzys­tać z naszego doświadczenia.

Tniemy na na wymiar płyty laminowane oraz blaty pilarką pan­elową HPP350, sterowaną komputerowo.

Okle­janie krawędzi płyt

Okle­jamy krawędzie płyt laminowanych i blatów obrzeżem PCV (różnej grubości i sze­rokości) okleiniarką Opti­mat KDF550.

Płyty MDF, HDF, MFP i fornirowane

Prowadz­imy sprzedaż płyt MDF, HDF, MFP oraz płyt fornirowanych.

Akce­so­ria meblowe

W ofer­cie naszej hur­towni zna­j­dują się również akce­so­ria meblowe: uch­wyty, wieszaki, zamki, klamki, zaw­iasy, listwy krawędziowe, sys­temy do drzwi prze­suwnych meblowych, sys­temy do drzwi prze­suwnych wejś­ciowych, lakiery, bejce, kleje, impreg­naty do drewna, szpach­lówki, kity, silikony, papiery ścierne, obrzeża papierowe, gwoździarki i sztyf­cia­rki pneu­maty­czne oraz inne akce­so­ria wyko­rzysty­wane przez sto­larzy przy pro­dukcji mebli do zabudowy.

Zobacz więcej

Zamówie­nie płyty

Kolory i wzory płyt można obe­jrzeć bezpośred­nio na stronie pro­du­cen­tów, a zamówić u nas, po cenach hur­towych:

Zobacz kat­a­log płyt klika­jąc jeden z poniższych linków:

Prosimy o wypełnie­nie for­mu­la­rza zamówienia płyty.

Można w nim zaz­naczyć wymi­ary, krawędzie cię­cia i okle­je­nia. Wypełniony for­mu­larz należy odesłać na nasz adres e-​mail, lub złożyć oso­biś­cie w sklepie.

For­mu­larz zamówienia płyty

For­mu­larz zamówienia płyty