Obrzeża

Obrzeża kolorowe

Ofer­u­jemy obrzeża ter­mo­plas­ty­czne pro­dukcji zagranicznej firmy Doel­lken oraz pol­skiej firmy Polkemic. Posi­adamy wiele rodza­jów wybar­wień. O szczegóły prosimy pytać w naszym sklepie.

  • Obrzeża PCV – rozmi­ary standardowe.
  • Obrzeżą ABS – ponad 300 różnych wybar­wień. Dostępne kolory stan­dar­d­owe i niestandardowe.
  • Obrzeża akry­lowe 3-​D – cechują się głębią kolory i efek­tem 3D. Kolor nałożony jest na tylną ścianę pasma przezroczys­tego mate­ri­ału nośnego.
  • Obrzeża melaminowe – kra­jowe i zagraniczne w różnych wymiarach.

Zobacz mate­ri­ały i środki tech­niczne.