Materiały i środki techniczne

Kleje

Duży wybór kle­jów dys­per­syjnych i topli­wych do mon­tażu i okleinowa­nia. Kleje do wszys­t­kich różnych mate­ri­ałów począwszy od kle­jów do prze­mysłu papier­niczego, przez kleje topliwe i tapicer­skie aż do klei roz­puszczal­nikowych. Zobacz ofertę

Lakiery i bejce

Prowadz­imy sprzedaż różnego rodzaju lakierów do meblibejc do podłóg, parki­etów oraz schodów drew­ni­anych. Zobacz ofertę

Lakierybejce skutecznie chronią powierzch­nie narażone na uszkodzenia mechan­iczne i chemiczne.Zobacz wszys­tkie rodzaje lakierów

Sprawdź kolorys­tkę bejc Sopur

Obrzeża

Ofer­u­jemy obrzeża ter­mo­plas­ty­czne pro­dukcji zagranicznej oraz pol­skiej. Posi­adamy wiele rodza­jów wybar­wień. Zobacz więcej

Mate­ri­ały wykończeniowe

Kity do drewna na bazie żywic akry­lowych. Przez­nac­zone do uzu­peł­ni­a­nia ubytków we wszys­t­kich mate­ri­ałach drew­ni­anych i drewnopodob­nych stwor­zonych zarówno wewnątrz jak i zewnątrz. Zobacz więcej

Mate­ri­ały ścierne

Sze­roki wybór mate­ri­ałów ściernych. Zobacz rodzaje mate­ri­ałów ściernych

Narzędzia

Duży wybór narzędzi do obróbki drewna, oraz różnych akce­soriów, śrub, okuć… Zobacz narzędzia