Szklane panele kuchenne

Szklane panele kuchenne

Ory­gi­nalne i niepow­tarzalne do deko­racji wnętrza. Szkło, z którego zro­bione są pan­ele posi­ada Cer­ty­fikat bez­piecznego szkła.

Obrazy

Szk­lane obrazy panoram­iczne są nowoczesną i ele­gancką formą deko­racji wnętrza domów i lokalów. Pan­ele mogą mieć dowolny rozmiar, ksz­tałt oraz grafikę. Pozwala to na nieskońc­zone możli­wości twór­cze. Grafiki można wybrać z gotowych kat­a­logów lub dostar­czyć własne zdję­cie. Banki zdjęć takie jak pl​.foto​lia​.com” title=„Fotolia – bank zdjęc”>Fotolia.com ofer­ują dużą ilość zdjęć. Wystar­czy wybrać, któreś i złożyć u nas zamówienie.

Zobacz galerię obrazów.

Szk­lane pan­ele kuchenne

Nadaj swo­jej kuchni niepow­tarzalny kli­mat i czuj się w niej wyjątkowo dzięki szk­lanym pan­elom. Zna­jdź odpowiada­jące Ci zdję­cie i skon­tak­tuj się z nami w celu real­iza­cji zamówienia.

Opisz nam czego potrze­bu­jesz, a my przed­staw­imy Ci propozy­cje grafik do szk­lanego pan­elu w Two­jej kuchni.

Szkło Glass Pro­tec­tion 4.1 to Cer­ty­fikowana tech­nolo­gia bez­piecznego szkła.

Szk­lane drzwi przesuwne

Szafy z drzwiami prze­suwnymi to wiele korzyści. Oszczęd­ność miejsca i prosty wygląd spraw­iają, że szafy z drzwiami prze­suwnymi są chęt­nie wybier­ane przez klien­tów. Wygodny dostęp do tego co potrze­bu­jesz może być teraz jeszcze ład­niejszy. Dzięki szk­lanym pan­elom z Cer­ty­fikatem bez­piecznego szkła udeko­ru­jesz swoje wnętrze i nadasz mu kli­mat, który najbardziej lubisz.