Materiały ścierne

Papiery ścierne

Ogromny wybór papierów ściernych:

 • do szli­fowa­nia drewna twardego
 • do szli­fowa­nia drewna miękkiego
 • do szli­fowa­nia powłok lakierniczych
 • na rzep
 • na gąbce
 • płót­nowane do cyk­li­nowa­nia podłóg

Płótna ścierne

W ofer­cie posi­adamy płótna ścierne elasty­czne, szty­wne oraz grafitowe.

Taśmy bezkoń­cowe

Do wyboru sze­rokie lub wąskie. Do drewna twardego lub miękkiego, do powłok lakier­niczych a także do elektronarzędzi.

Inne mate­ri­ały ścierne

 • Krążki ścierne na rzep ø 125 /​ø 150
 • Arkusze ścierne (z papieru, płótna, włókniny i na rzep)
 • Klocki szli­fier­skie
 • Gąbki pol­er­skie
 • Ścier­nice dia­men­towe – do szli­fowa­nia powierzchni płas­kich lub do ostrzenia narzędzi z węg­lików spiekanych
 • Ścier­nice listkowe
 • Wełna stalowa

Zobacz mate­ri­ały i środki tech­niczne.