Nowe usługi i produkty w ofercie

10 lat temu
V220M WZW 14er 800x600 28364

Do naszej oferty wprowadziliśmy:

  • nowy pro­dukt: meble z ele­men­tami krzy­wolin­iowymi (tj. w ksz­tał­cie łuków, kół i elips)
  • nowa usługa: obróbka ele­men­tów na cen­trum CNC (cię­cie, fre­zowanie, nawiercanie)
  • pro­dukty ulep­szone – meble odz­nacza­jące się najwyższą jakoś­cią i trwałoś­cią, dokład­noś­cią i este­tyką wykończenia, różnorod­noś­cią ksz­tałtów i nie­s­tandar­d­owym wzornictwem.