Super okazja – lodówka Electrolux tylko 1850 zł

13 lata temu
Electrolux 38933X

Wysok­iej jakości chłodziarko – zam­rażarka Elec­trolux ENB 38933 X teraz w naszym studiu kuchen­nym w bardzo atrak­cyjnej cenie –1850 zł (to taniej niż w internecie), trans­port gratis.

Elec­trolux ENB 38933 X to lodówka wol­nos­to­jąca w kolorze stalowym, dwu­drzwiowa, z zam­rażarką na dole, w klasie ener­gety­cznej A, sterowana elek­tron­icznie, posi­ada wyświ­et­lacz LCD. Wysokość – 201 cm.

Wyposaże­nie wewnętrzne:

  • chłodziarka3 szk­lane półki, 2 szk­lane pokrywy, półka na butelki, komora nis­kich tem­per­atur, duża szu­flada na warzywa na prowad­ni­cach, 4 balkoniki na drzwiach

  • zam­rażarka – 3 szu­flady z przeźroczystymi frontami

Zas­tosowane technologie:

  • tryb waka­cyjny – tech­nolo­gia obniża­jąca pobór mocy w cza­sie dłuższej nieobec­ności domown­ików – pusta lodówka pracuje w temp. ok. + 12 st. C, dzięki czemu jest chro­niona przed nieprzy­jem­nymi zapachami i pow­stawaniem pleśni

  • sys­tem No Frost – automaty­cznie kon­troluje tem­per­aturę i nie dopuszcza do pow­stawa­nia szronu, dzięki temu zarówno chłodziarka jak i zam­rażarka nie wyma­gają rozmrażania

  • powłoka Antifin­ger­print – dzięki niej na urządze­niu nie zostają odciski palców

  • sys­tem Fresh­Frost­Free – utrzy­muje odpowiedni poziom wilgo­t­ności i dlat­ego pozwala na dłuższe prze­chowywanie pro­duk­tów niż ma to miejsce w trady­cyjnych bezszronowych urządzeniach.

  • Fresh Zone – strefa z obniżoną tem­per­aturą, dzięki czemu prze­chowywane w niej pro­dukty (mięso, ryby, wędliny) na dłużej zachowują świeżość

Ponieważ lodówka ma z lewego boku dwa wgniece­nia wielkości ziarnka grochu, w ramach rekom­pen­saty do lodówki dokładamy odkurzacz.

Więcej infor­ma­cji

Electrolux 38933 X Electrolux 38933X