Szafy z drzwiami przesuwnymi

Ofer­u­jemy wyko­nanie szaf z płyt meblowych, z drzwiami przesuwnymi.

  • dowolny wzór i kolorystyka
  • dowolny układ w środku

Zobacz kat­a­log płyt

Zapy­taj o wycenę

Szk­lane drzwi przesuwne

Szafy z drzwiami prze­suwnymi to wiele korzyści. Oszczęd­ność miejsca i prosty wygląd spraw­iają, że szafy z drzwiami prze­suwnymi są chęt­nie wybier­ane przez klien­tów. Wygodny dostęp do tego co potrze­bu­jesz może być teraz jeszcze ład­niejszy. Dzięki szk­lanym pan­elom z Cer­ty­fikatem bez­piecznego szkła udeko­ru­jesz swoje wnętrze i nadasz mu kli­mat, który najbardziej lubisz.

Zobacz więcej o tech­nologii szkła